Home

Coöperatie Huisartsen Vleuten-Kockengen U.A.

De huisartsengroep Vleuten-Kockengen bestaat als zodanig al vele jaren, sinds januari 2008 zijn de leden verenigd in de Coöperatie Huisartsen Vleuten-Kockengen. Deze groep bestaat uit vijf huisartsen, die ieder een eigen praktijk voeren. In alle praktijken is er een tweede arts in dienst. De huisartsen hebben onderling geregeld overleg en stellen zich tot doel de eerstelijnsgezondheidszorg in het werkgebied in zo breed mogelijke zin te waarborgen. Iedere woensdagmiddag is er een werkoverleg, waarin o.a. patiënten besproken worden. Daarnaast zijn er tegenwoordig ook veel organisatorische zaken, die vanuit de Coöperatie geregeld moeten worden.  Op woensdagmiddagen na 12.30 uur zijn de praktijken gesloten. Één van de praktijken heeft op die middag bij toerbeurt dienst. De woensdagmiddag is dan ook alleen bedoeld voor spoedgevallen, die niet tot de volgende dag kunnen wachten. Als groep hebben wij verder een goede samenwerking met de diverse andere disciplines in de regio, waar u als patiënt mee te maken kan hebben: