Huisartsenpraktijk
Puntenburg

Diabetes spreekuur

Onze praktijkondersteuner, Rachel Weststrate, begeleidt u als diabetes-patiënt. Bij diabetes streeft men naar een normaal glucosegehalte van het bloed om de kans op klachten te verminderen. Het is dan ook van belang dat u regelmatig voor controle komt, zodat de behandeling, zo nodig, kan worden aangepast. Daarnaast kunnen een gezonde voeding, regelmatige lichaamsbeweging, een normaal lichaamsgewicht, een normale bloeddruk en niet roken de kans op klachten verminderen. Daarom wordt bij de controles ook op deze factoren gelet.

Driemaandelijkse controle
Bij de driemaandelijkse controle komen de volgende vragen aan de orde:

Metingen:
Uw bloedsuiker wordt gecontroleerd. U wordt gewogen. Als u te zwaar bent, kan afvallen helpen de bloedsuiker te verlagen

Jaarcontrole
1 keer per jaar wordt extra aandacht besteed aan klachten die bij diabetespatiënten vaak voorkomen. Naast de punten van de driemaandelijkse controle komt het onderstaande aan de orde. U kunt deze punten even nalopen voor u op controle komt.

Metingen:
Uw bloeddruk wordt indien nodig gemeten met behulp van een 24 uurs bloeddrukmeting .Behandeling van een te hoge bloeddruk kan helpen de kans op hart- en vaatziekten te verminderen.
Uw bloed wordt onderzocht op glucose, HbA1c, cholesterol en kreatinine. Het HbA1c is een bloedbepaling die een goede indruk geeft van het gemiddelde bloedsuikergehalte van de afgelopen 6 weken. Als u diabetes heeft en uw cholesterol is te hoog, heeft u meer kans op hart- en vaatziekten. Daarom krijgt u voedingsadviezen en medicijnen om uw cholesterol te verlagen. Kreatinine wordt gemeten om te controleren of de nieren goed werken.
De plas (urine) wordt gecontroleerd op eiwit. Eiwit in de urine kan wijzen op beginnende beschadiging van de nieren.
Uw voeten worden onderzocht.
Jaarlijks wordt bij alle diabeten een fundusscopie verricht, om te beoordelen of er schade is ontstaan aan het netvlies.

 

Meer informatie over Diabetes vindt u door te clicken op onderstaande links

Site Map