Huisartsenpraktijk
Puntenburg

Klachten

Het kan altijd gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Indien dat zo is horen wij dat graag. Alleen zo kunnen wij proberen de dienstverlening nog verder op de wensen van de patienten af te stemmen.
U kunt altijd om een afspraak vragen om daarin uw klacht naar voren te brengen. U kunt het ook in de vorm van een brief doen. Wij zullen dan snel op uw klacht reageren.
Onze praktijk is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).
Dit is een commissie met onafhankelijke leden waarin u uw klacht kunt inbrengen. Een folder over de procedure kunt u in de wachtkamer vinden.
U kunt deze folder ook hier downlanden.

Het adres van de SKGE is:
Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven
088 022 91 90, www.skge.nl

Site Map