Huisartsenpraktijk
Puntenburg

Tarieven

Tarieven huisartsenzorg 2015

Hier vindt u de tarieven 2014 zoals die gelden voor de verrichtingen die in onze praktijk gedaan kunnen worden en gedeclareerd worden bij uw verzekeraar. Deze tarieven zijn vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit).

 

Consult   € 9,04
Consult >20min   € 18,08
Telefonisch consult   € 4,52
Visite   € 13,56
Visite >20min   € 22,60

Passanten

consult   € 27,19
consult >20min   € 54,38
telefonisch consult   € 13,59
visite   € 40,78
visite >20min   € 67,97
vaccinatie  € 13,59
chirurgie  € 76,40
 

Informatieverstrekking

telefonische beantwoording   € 18,62
schriftelijke beantwoording    € 37,24
 

Overig

Audiometrie € 28,35
Diagnostiek m.b.v. Doppler € 56,75
Longfunctiemeting (spirometrie) € 56,75
ECG diagnostiek € 56,75
Bloeddrukmeting 24 uurs € 56,75
Cognitieve functietest (MMSE) € 56,75
Chirurgie € 76,40
Chirurgie cosmetisch (AV) € 85,10
Tapen € 56,75
Ambulante compressietherapie ulcus cruris € 56,75
Postoperatief consult € 28,35
Postoperatief consult thuis € 42,50
Verrichting ter vervanging specialist € 28,35
Trombosebeen € 56,75
Desensibilisatiekuur € 56,75
Therapeutisch injectie (Cyriax) € 28,35
Oogboring € 28,35
Aanmeten / plaatsen pessarium € 28,35
MRSA screening € 28,35
Diabetesbegeleiding € 41,80
Diabetes instellen € 41,20
COPD-zorg per jaar € 27,50
Intensieve zorg visite, dag € 56,75
Intensieve zorg visite > 20 min, dag € 85,10
Euthanasie € 226,90
Inbrengen IUD/implanonstaafje € 56,75
Tijdelijke opname in verzorgingshuis € 56,75
Maken ECG (Nza tarief) € 9,60
Atraumatisch hechtmateriaal € 9,15
Tapemateriaal € 11,70
Zwangerschapsreactie € 7,35
Dipslides € 2,00
Teststrips bloedsuikerbepaling € 1,10
Vloeibaar stikstof/histofreezer € 3,95
Blaascatheter kostprijs
 

Site Map