Veelgestelde vragen

 • Bij het maken van een afspraak zal de assistente u vragen naar de reden van uw contact. Ze is daarvoor opgeleid en doet dat om een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten.
  De assistente is, net als de huisarts, verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 • Er zijn 2 artsen werkzaam in onze praktijk. Mevrouw D.M. Gründlehner is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en de heer R.G.H. Wolswijk, aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Indien u een voorkeur heeft voor één van de artsen, moet u dit melden bij het maken van een afspraak met de assistente. Houdt u er alstublieft wel rekening mee dat u in dat geval soms wat langer moet wachten op een afspraak.

 • Reguliere huisartsenzorg: geen kosten

  Aan de reguliere huisartsenzorg zijn voor u geen kosten verbonden. De zorgverzekeraar betaalt deze kosten voor u. Ook bent u geen eigen risico kwijt als u naar de huisarts gaat.

  Eigen risico

  Medicatie en aanvullend onderzoek wordt wel vergoed, maar gaat van uw eigen risico. Dit geldt onder andere voor onderzoek van bloed, urine, ontlasting verricht buiten de praktijk.

 • Ja, voor bezoek aan een arts in het ziekenhuis heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts.

  De huisarts geeft alleen een verwijzing als hij dit medisch noodzakelijk acht. Veel medische problemen kunnen door de huisarts worden opgelost. Als dit niet het geval is, verwijst de huisarts u, na overleg met u, door naar een medisch specialist.

  Bent u reeds onder behandeling bij de specialist, dan is een verwijsbrief niet nodig.

 • Geen verwijsbrief nodig voor fysiotherapeut

  Door een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van fysiotherapeuten, De Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF), heeft u in principe geen verwijsbrief nodig voor een fysiotherapeut.

  Wel kan uw fysiotherapeut u om een verwijsbrief vragen. Uw huisarts zal vervolgens beoordelen of het noodzakelijk is deze uit te schrijven.

  Afspraak zonder fysiotherapeut verwijsbrief; 2 behandelingen

  Wanneer u direct een afspraak maakt bij uw fysiotherapeut dan kost u dit (vaak) 2 behandelingen. Bij een eerste afspraak zonder verwijzing zal de fysiotherapeut eerst een screening doen (ca 15 minuten), behandeling 1, en daarna een onderzoek, behandeling 2.

  Door de regels van de verzekeraars kost u dit dus 2 behandelingen en heeft het dus voordelen om eerst via de huisarts een verwijzing te regelen.

  Verwijsbrief van specialist

  Stuurt uw specialist u zonder verwijsbrief naar een therapeut en deze laatste wil alsnog een verwijsbrief, neemt u dan contact op met uw specialist.

 • Voor (nieuwe) specialistische zorg, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, heeft u een verwijsbrief nodig. De huisarts geeft alleen een verwijzing als dit medisch nodig is.

  Zelf betalen medische zorg

  Heeft u geen geldige verwijsbrief en gaat u toch naar de specialist? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen. Of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijzing heeft.

  Welke therapeuten een verwijsbrief?

  Indien u de behandeling vergoed wil krijgen dan is het voor de volgende therapeuten van belang dat u wel een verwijsbrief heeft.

  • mondhygiënist
  • huidtherapeut
  • diëtist
  • ergotherapeut
  • logopedist
  • podotherapeut

  Met vragen hierover kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

 • Wat is een medische verklaring?

  Een medische verklaring is een brief van de arts waarin staat beschreven dat de patiënt beperkingen heeft, ziek of juist gezond is en om deze redenen speciale voorzieningen nodig heeft of bepaalde dingen niet meer kan of juist wel zou moeten kunnen.

  Eigen huisarts geeft geen medische verklaringen af

  Helaas kunt u bij uw eigen huisarts niet terecht voor een medische verklaring. Dit is conform de richtlijnen van de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen. Deze adviseert huisartsen geen medische verklaringen te verstrekken over eigen patiënten.

  Afschrift van uw medisch dossier

  Wel kunt u ons vragen een afschrift van uw medisch dossier te maken. Daarin staan de belangrijkste feiten over uw gezondheidstoestand vermeld. Vervolgens kan een arts waarbij u niet onder behandeling staat deze feiten onafhankelijk beoordelen.

  Ook kunt u bij de instantie die van u een medische verklaring vraagt navragen of een verklaring van uzelf ook voldoende is.

  Wilt u hier meer over weten?

  Het zogeheten ‘weigeringsbriefje’ kunt u ook hier terugvinden, op de website van KNMG.

 • Ander merk medicijn

  Het kan om verschillende redenen voorkomen dat u medicijnen van een ander merk krijgt voor geschreven. U kunt hierbij denken aan leveringsproblemen van bepaalde merken. Daarnaast heeft de overheid de apothekers verplicht contracten aan te gaan met de zorgverzekeraars. Hierin wordt beschreven welk merk de apotheker mag verstrekken.

  Voor vragen omtrent geleverde medicijnen door de apotheek verwijzen wij u naar de apotheek. Zij kunnen u uitleggen waarom een merk medicijn gewijzigd wordt.

 • Dit kan u bij uw Apotheek aanvragen, zij hebben al uw medicatiegegevens.

 • U kunt bij ons helaas niet terecht voor reizigersadvies en bijbehorende vaccinaties. Voor reizigersadvies kunt u terecht bij een (huis)arts, die hiervoor een speciale cursus heeft gevolgd. In de omgeving zijn er verschillende huisartsen die dit advies aanbieden. U hoeft daarvoor geen patiënt bij hen te zijn. Informatie over reizigersvaccinaties kunt u ook verkrijgen via de website GGD Reisvaccinaties.

 • Wettelijk is het toegestaan dat een keuring door de eigen huisarts wordt gedaan. Toch doen wij geen rijbewijskeuringen voor eigen patiënten. Wij huldigen het standpunt dat uw geschiktheid om aan het snelverkeer deel te nemen het beste bepaald kan worden door een onafhankelijk huisarts.

 • Wanneer de huisarts u verwijst naar de specialist maakt hij een inschatting van de urgentie.

  Er zijn drie soorten verwijzing mogelijk:

  • Een spoedverwijzing (u moet nog dezelfde dag worden behandeld)
  • Een semi-spoedbehandeling (het is van belang dat u binnen enkele dagen tot weken wordt geholpen)
  • Een reguliere verwijzing (u heeft te maken met de wachttijden van het ziekenhuis).

  Als de wachttijd toch te lang is zijn er verschillende mogelijkheden:

  • U kunt contact opnemen met andere ziekenhuizen om na te gaan of de wachttijden daar korter zijn. Ook op het internet is er informatie over de wachttijden te vinden.
  • Voor sommige onderzoeken en ingrepen kunt u ook terecht in de zogenaamde Zelfstandige Behandelcentra (ZBC’s).
  • Ook kunt u contact opnemen met uw verzekeraar. Die kan u mogelijk informeren over de kortste wachttijden. Ook doen sommige verzekeraars aan wachttijd bemiddeling.
   
 • Thuiszorg of verpleegkundige hulp aan huis

  Bij thuiszorg of verpleegkundige hulp aan huis is veel mogelijk. U kunt hierbij denken aan bv.:

  • wondverzorging
  • hulp bij wassen
  • hulp bij aankleden
  • toedienen medicatie

  Contact opnemen

  Iedereen kan en moet zelf contact opnemen met een van de verschillende thuiszorgorganisaties aanwezig in de regio voor verpleegkundige- of huishoudelijke hulp.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning

  Voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn is er de regeling “Wet maatschappelijke ondersteuning” (WMO)

  Contact

  U kunt hiervoor contact opnemen met het WMO-loket via de gemeente. Deze wet regelt dat mensen met een ziekte, een fysieke of psychische beperking, hulp, ondersteuning of de voorzieningen krijgen die ze nodig hebben.

 • Huisarts en euthanasie

  Bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden kan een arts worden gevraagd uw leven te beëindigen d.m.v. euthanasie. Euthanasie of hulp bij zelfdoding is nog steeds strafbaar. Uitsluitend een arts, die alle zorgvuldigheidseisen goed heeft nageleefd en de euthanasie of hulp bij zelfdoding heeft (aan)gemeld kan een beroep doen op bijzondere strafuitsluiting.

  Uw huisartsen kunnen zich vinden in deze regelgeving. Zij hebben geen principiële bezwaren tegen de uitvoering van actieve euthanasie of tegen hulp bij zelfdoding, mits maar voldaan is aan alle zorgvuldigheidseisen.

  Vragen?

  Voor vragen rondom het levenseinde kunt u het beste een afspraak maken met een van de huisartsen.

 • Zwangerschap

  Van harte gefeliciteerd met uw zwangerschap. Een zwangerschap brengt soms veel vragen en onzekerheden met zich mee. Vooral een eerste zwangerschap. Wat mag wel, wat mag niet, wat moet ik regelen enzovoort. Met al deze vragen kunt u terecht bij de verloskundige. In onze regio zijn verschillende verloskundige praktijken actief, zij begeleiden de meeste zwangeren bij zwangerschap en bevalling. Als er sprake is van bepaalde ziekten, of problemen bij vorige zwangerschappen of bevalling, wordt de begeleiding overgenomen door een gynaecoloog in het ziekenhuis. Dit zal de verloskundige met u bespreken tijdens een intake gesprek. Voor meer informatie en inschrijving kunt u terecht op de website van de verloskundigenpraktijk van uw keuze: